MARTIN LUTHER KING

 

 

 

 

MARTIN LUTHER KING

 

 

 

 

 

 

IZABELLA RUSINOWA

 

MARTIN LUTHER KING Jr. 1929-1968

 

Aspra 2014

 

 

Większość ludzi zetknęła się z nazwiskiem Martin Luther King i nawet dobrze kojarzy go ze słynnym cytatem: "I have a dream" z przemówienia w Waszyngtonie w 1963 roku. MLK to przecież jedna z najważniejszych postaci XX wieku. Ale czy wiedzą wiele więcej?

Ta książka wydaje się być dobrym sposobem na poszerzenie naszej wiedzy o Kingu, jego życiu, intensywnej działalności na rzecz emancypacji czarnych Amerykanów w ich nowej, przymusowej ojczyźnie, a także o jego filozofii i poglądach społecznych. Dosyć obszerna bibliografia wskazuje, że autorka dobrze dokumentuje swoje poszukiwania, opierając się na źródłach zarówno polskich jak i anglojęzycznych.

Oprócz wiedzy biograficznej, warto zauważyć ciekawe, często nietypowe poglądy doktora Kinga. Na przykład ten, że obecnie Murzyni w USA są już jednak Amerykanami, tak powinni być traktowani i tak sami siebie postrzegać. A nie był to pogląd powszechny wśrod czarnych, z których wielu snuło mrzonki o powrocie do Afryki. Były takie próby, ale chyba żadnej udanej. Taki pogląd miał też na celu egzekwowanie równych praw przyznanych niegdyś wszystkim Amerykanom przez Thomasa Jeffersona, ale później lekceważonych.

W Polsce od dawna istnieje kult Ameryki jako ziemi obiecanej, ojczyzny demokracji. Dla wielu Polaków stanowiła uosobienie bogactwa i wolności. I rzeczywiście dla części Amerykanów taka w istocie była. Szczególnie dotyczyło to przedstawicieli społeczeństwa zwanych WASP. Bezkrytyczni entuzjaści USA nie zauważali, bądź nie chcieli zauważać, że potęga Stanów Zjednoczonych wyrosła na przemocy, zbrodniach, wyzysku i niewolnictwie (nota bene, podobnie jak to było w przypadku innych mocarstw światowych wcześniej i później).

Pastor King także stał się ofiarą tego systemu. Nie tylko był śledzony i podsłuchiwany (o czym zresztą ostrzegał go  w prywatnej rozmowie sam prezydent). Jak wynika z niedawno ujawnionych dokumentów, FBI próbowało szantażem zmusić Kinga by popełnił samobójstwo. Książka Izabelli Rusinowej pokazuje przy okazji inne, mniej chwalebne, oblicze Ameryki. To, o którym często zapominamy, chętniej przywodząc na myśl jej niekwestionowaną potęgę gospodarczo-militarną, liczbę samochodów czy podbój kosmosu.

Pewnym zgrzytem okazał się brak profesjonalnej korekty, bądź też zatrudnienie osoby nieznającej języka angielskiego. Błędy w tytułach, cytatach i pojedynczych słowach, nierzadko kuriozalne, mógłby wyeliminować przeciętny gimnazjalista. Szkoda, bo poza tym publikacja sprawia wrażenie nieźle przygotowanej merytorycznie i edytorsko. Życzę zatem by książka dobrze się rozeszła a także "wydania drugiego przejrzanego i poprawionego".   

 

 

 

ALL TEXTS AND IMAGES © PIOTR SIATKOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Previous page: JAMES BROWN
Next page: JERRY LEE LEWIS


web counter
web counter